...

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DEFINITII
Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specificii identitatii sale fizice, fiziologie,psihice,economice,culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal , prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea , adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si copletata, Marks Atelier are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. Datele sunt colectate in vederea furnizarii produselor indicate pe website-ul www.marksatelier.ro , precum si in scop de marketing. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi , adresati o cerere scrisa prin email la: contact@marksatelier.ro

Datele cu caracter personal solicitatesunt necesare operatiunilor de facturare si livrare a produselor comandate. Refuzul dvs. determina imposibilitatea livrarii bunurilor comandate.

www.marksatelier.ro poate notifica utilizatorii/consumatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari sau alte mesaje speciale.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. De asemenea Marks Atelier poate furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta sic a furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a serviciilor si produselor noastre, asiguratori.

Informatiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele Judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si, ca urmare a unor cereri expres formulate.

Cat timp pastram datele?
Vom stoca informatiile dvs. atat timp cat ni se cere prin lege. Daca nu exista nicio cerinta legala, le vom stoca doar atat timp cat este necesar pentru a va putea oferi serviciile noastre.

TOP

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.